ออกจากข้อมูล ที่ติดต่อของคุณ กับเราและเรา จะได้รับ กลับมาให้คุณ เร็วที่สุดที่ เราสามารถทำได้

นอกจากนี้คุณยัง สามารถติดต่อ เราได้ที่:

+662 524 9800

Lysaghtthailand@bluescopesteel.com

Enquiry form unable to proceed, please complete below step :

- ใส่ชื่อ.

- หมายเลขโทรศัพท์แทรก.

- หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ถูกต้อง.

- เลือกประเภทของการประกอบอาชีพ.

- ใส่อีเมล.

- Invalid email format.

- Please describe enquiry content.

- Thank you for your enquiry. We will be in touch shortly.

- Currently our system are under maintenance, please try later.

Our products

As one of ASEAN’s largest and most reputed roll formers of steel building products, BlueScope Lysaght has unmatched experience in the manufacturing of Roofing & Walling, Framing & Trusses, Structural products and Pre-Engineered Building Solutions.

Check out our products here